ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower

Autentificarea notarială a actelor

Autentificarea notarială a procurilor

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi temporar sau permanent pe teritoriul Republicii Ungaria, Republicii Slovenia, Republicii Croaţia, Bosniei şi Herţegovinei, care doresc să împuternicească o persoană, care va reprezenta interesele în Republica Moldova pe diferite probleme şi în cadrul diferitor instituţii, se pot adresa personal la Ambasadă pentru autentificarea unor împuterniciri, cu prezentarea următoarelor documente:

  • actul de identitate valabil la data eliberării actului notarial (paşaportul, buletinul de identitate + fişa de însoţire);
  • copia după actul de identitate (paşaport sau buletin de identitate) al persoanei care este împuternicită, cuprinzând (data, locul naşterii, adresa de domiciliu); datele de referinţă a actului de identitate – seria, numărul, data eliberării, cod personal, autoritatea emitentă.

Legea nu permite autentificarea procurilor sau declaraţiilor prin poştă, fax sau e-mail.