ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower

Documentarea cetăţenilor Republicii Moldova

Perfectarea unui nou paşaport

Cetăţenii Republicii Moldova, care au perfectat plecarea cu domiciliul permanent în Ungaria, Republica Slovenia, Republica Croaţia, Bosnia şi Herţegovina, pot să se adreseze la Ambasadă pentru schimbarea paşaportului, perfectarea paşaportului în legătură cu atingerea vârstei de 16 ani, perfectarea paşaportului în legătură cu schimbarea numelui după căsătorie sau perfectarea unui nou paşaport în schimbul celui pierdut.

Paşapoartele cu termenul valabilităţii expirat nu mai pot a fi prelungite.

Pentru examinarea solicitării urmează a fi prezentate următoarele acte in original:

 • Paşaportul
 • Certificat de naştere
 • Certificat de căsătorie şi/sau de divorţ
 • Certificat de schimbare numelui
 • Certificat de naştere copiilor minori
 • Permis de şedere în unul din statele de acreditare enumerate
 • Diplomă de studii superioare
 • Diplomă de grad ştiinţific
 • 4 fotografii color (35 x 45 mm)
 • 3 fotografii color (10 cm x 15 cm) imprimate de pe acelaşi negativ pe hârtie mată pe fon alb, anfas
 • Certificat medical privind grupa sangvină (în cazul, dacă nu e înscrisă în paşaport sau se perfectează paşaport pentru prima dată)
 • În cazuri când paşaportul a fost pierdut se prezintă declaraţia de la poliţie;
 • Cererea-chestionar (se îndeplineşte şi semnează în prezenţa funcţionarului consular). Pentru bolnavi sau persoane în etate, care nu pot depune personal actele la Ambasada, se admite perfectarea actelor în baza procurii, autentificate notarial.

Toate actele de stare civilă (certificatul de naştere, căsătorie, divorţ etc.) eliberate de organele competente ale Republicii Ungaria, Republicii Slovenia, Republicii Croaţia, Bosniei şi Herţegovinei se prezintă „apostilate” şi traduse în limba moldovenească sau rusă conform procedurii stabilite.

Plata pentru perfectarea unui nou paşaport presupune: taxa consulară şi plata transferată Ministerului Dezvoltării Informaţionale (MDI) al Republicii Moldova.

Taxa consulară în sumă de 40 USD sau echivalentul în EUR urmează să fie transferată pe contul Ambasadei:

Banca Magyar Kulkereskedelmi Bank Rt. (MKB Rt.) Hungary
SWIFT MKKB HU HB
IBAN code HU75
Account N° HU96-1030-0002-5010-0229-7100-4014 (în USD)
Account N° HU75-1030-0002-5010-0229-7110-4884 (în EUR)
Account name: Embassy of Moldova

Taxa care urmează a fi transferata MDI al Republicii Moldova este de 18 EUR sau 23 USD.

Copia confirmată a dispoziţiei bancare privind transferul sumei de 18 EUR/23 USD pe contul MDI al Republicii Moldova. Urmează să solicitaţi de la funcţionarul băncii formularul dispoziţiei de plată pentru transferuri internaţionale. Completaţi şi transmiteţi această dispoziţie de plată funcţionarului pentru verificarea corectitudinii completării rechizitelor bancare. Toate cheltuielile pentru efectuarea transferului se vor achita din contul plătitorului.

Rechizitele bancare ale Ministerului Dezvoltării Informaţionale:

Correspondent bank: GLOBEX COMMERCIAL BANK, Moscow, Russia
Swift code: GLOB RU MM
Corresp./Account: 30112840500000070460
Beneficiary`s bank: JSCB “EXIMBANK”
6, Stefan cel Mare si Sfint Blvd., MD-2001, Chisinau, Republic of Moldova
Swift code: EXMM MD 22
Beneficiary`s account: 222450761
Beneficiary`s name: REGISTRU

sau:

Correspondent bank: COMMERZBANK, FRANKFURT AM MAIN
Swift code: COBADEFF
Corresp./Account: 400 88 68 580 01
Beneficiary`s bank: JSCB “EXIMBANK”
6, Stefan cel Mare si Sfint Blvd., MD-2001, Chisinau, Republic of Moldova
Swift code: EXMM MD 22
Beneficiary`s account: 222450761
Beneficiary`s name: REGISTRU