ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower

Economie

Rating Doing Business

Republica Moldova a avansat 3 poziţii în clasamentul Băncii Mondiale Doing Business 2013, creştere modestă determinată de consolidarea politicii fiscale, lichidarea Curţii de apel economice şi devansarea de către alte ţări în implementarea reformelor.

Conform raportului "Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World", Moldova a făcut un salt semnificativ în clasamentul statelor după criteriul uşurinţei de a derula o afacere și s-a clasat pe locul 81, însă în ediţia anului 2013 ,, Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises", Moldova a pierdut 2 poziţii, plasîndu-se pe locul 83, între Kuwait şi Croaţia. Modificarea metodologiei de elaborare a clasamentului, a transformat poziţia 81 deţinută de Republica Moldova în DB 2012 în 86, poziţie de la care a fost calculată creşterea până la locul 83. 

Totuşi, potrivit raportului Băncii Mondiale, Moldova se află în grupul de state care au reuşit să obţină cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte crearea condiţiilor favorabile pentru business. Printre principalele realizări ale Moldovei în facilitarea afacerilor, experţii Băncii Mondiale au remarcat şi eficientizarea executării hotărârilor judecătoreşti prin introducerea executorilor judecătoreşti privaţi, alături de simplificarea procedurii de iniţiere a afacerii şi înregistrării întreprinderilor prin deschiderea unui "ghişeu unic", mărirea accesului la credite prin crearea biroului de credit şi modificarea normelor cu privire la insolvabilitate prin care s-a asigurat prioritatea creditorilor garantaţi. 

Pentru aceste patru reforme implementate în 2012, Moldova a intrat în topul primelor 12 economii reformiste din lume. Clasamentul a fost realizat pe baza numărului de reforme şi a impactului exercitat de acestea.

În rezultatul implementării acestor reforme legislative, Moldova a avansat 18 poziţii, în 2012, de pe locul 99 pe locul 81, în clasament, poziţionându-se înaintea unor ţări precum Italia, China, Grecia, Rusia sau Ucraina. Astfel, Republica Moldova, de rând cu Maroc şi Macedonia, se află printre primele trei state care şi-au îmbunătăţit ratingul "Mediului de afaceri". Astfel, în 2012, Moldova a urcat în rating 18 poziţii - de pe locul 99 pe locul 81. Maroc a urcat 21 de poziţii - de pe 115 pe 94, iar Macedonia - 12 poziţii - de pe 34 pe 22.

Totodată, în raportul pentru 2013, pe primele 10 locuri se clasează Singapore, Hong Kong, Noua Zeelanda, SUA, Danemarca, Norvegia, Marea Britanie, Coreea de Sud, Georgia şi Australia, iar pe ultimele trei locuri se situează Republica Congo, Republica Ciad şi Republica Centrafricană.          

În raportul pentru 2013, cea mai înaltă poziţie Moldova o ocupă la capitolul "Înregistrarea proprietăţii" - locul 16 (+1). Pentru această procedură, oamenii de afaceri trebuie să treacă 5 etape, să cheltuiască 5 zile şi 0,9% din costul proprietăţii. Cele mai importante realizări pentru anul 2013, au fost efectuate la capitolul "Protecţia investitorilor" - locul 82 (+32) şi la capitolul "Soluţionarea cazurilor de incapacitate de plată" - locul 91(+4). Cei mai proşti indici sînt înregistraţi la capitolul "Obţinerea autorizaţiei pentru construcţii" - locul 168 (-3), pentru aceasta în Moldova trebuie trecute 26 de proceduri, cheltuite 291 de zile şi 69,3 % din venitul mediu pe cap de locuitor, şi la capitolul ,,Deschiderea unei afaceri noi" - locul 92 (- 10), pentru aceasta în Moldova trebuie trecute 7 proceduri, cheltuite 9 zile şi 8,7 % din venitul pe cap de locuitor.  Potrivit raportului, Moldova ocupă locul 109 (-3) - la capitolul "Impozitare", locul 142 (-1) la capitolul "Comerţ extern", locul 26 (-2) la capitolul "Asigurarea executării contractelor", locul 40 (-2) la capitolul "Creditare", locul 161 (-2)la capitolul "Racordarea la sistemul de aprovizionare cu energie electrică".

De menționat este faptul, că în perioada raportată (2013), au fost elaborate mai multe proiecte de îmbunătăţire a situaţiei în diverse domenii, care însă nu au fost lansate în implementare până la data de 1 iunie curent şi care s-ar fi reflectat cu siguranţă în evaluare. Este vorba de:

a)   exerciţiul „Ghilotina 2+", ce se află etapa finală a procesului de definitivare, care prevede simplificarea multor proceduri de obţinere a autorizaţiilor, precum şi stabilirea implementării acestora prin mecanismul de „ghişeu unic";

b)   Cod al construcţiilor, care ar acoperi toate procedurile din construcţie, aducându-le îmbunătăţiri, precum şi, în mod special, ar asigura optimizarea procedurilor de autorizare şi recepţie a lucrărilor de construcţie prin combinarea documentaţiei de finalizare a lucrărilor de construcţie într-o singură procedură;

c)    elaborarea unor amendamente cu scopul de a simplifica procedurile stabilite în legislaţie referitor la lichidarea afacerii.

Concomitent, trebuie menţionat şi un spectru larg de acţiuni, cu impact pozitiv direct asupra activităţii antreprenoriale, însă care nu sunt relevante în contextul indicatorilor DB (reieşind din metodologie). Un astfel de exemplu îl constituie rezultatele exerciţiului Ghilotina 2 +, cu impact sporit asupra indicatorilor relevanţi în sensul procedurilor permisive, precum şi cele ce se referă la îmbunătăţirea legislaţiei ce ţine de insolvabilitatea întreprinderilor, urmare intrării în vigoare din 14.03.2013 a Legii insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012, care vor fi reflectate doar în următorul raport DB.

Raportul realizat de Banca Mondială "Doing Business" analizează normele regulatorii care sunt aplicate vizavi de întreprinderile din ţară pe parcursul întregii perioade de activitate, inclusiv crearea întreprinderii şi gestionarea afacerii, comerţul internaţional, impozitarea, precum şi soluţionarea cazurilor de incapacitate de plată. Ratingul este elaborat în baza a 10 indici şi cuprinde 185 de ţări.