ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower

Economie

Statistica Investiţiilor Străine

Ritmul creşterii fluxului net al investiţiilor străine directe înregistrează atît perioade de descensiune, cît şi de ascensiune, ajungând la cota maximală de 209,4% în 2007, iar pe parcursul perioadei 2008-2009 să scadă de cca. 10,3 ori, ca mai apoi pe parcursul anilor 2010-2011 să se majoreze de aproximativ 6,8 ori.

Potrivit datelor BNM pentru anul 2011, fluxul net al investiţiilor străine directe în economia naţională a constituit 274 mil. dolari SUA, ceea ce depăşeşte nivelul anului 2010 cu 38,8% şi reprezintă cel mai înalt ritm de creştere în ultimii patru ani.

Stocul de investiţii străine directe acumulat la 31 decembrie 2011 a fost evaluat la 3163,3 mil. dolari SUA (majorîndu-se pe parcursul anului cu 9,9%).

Dacă să analizăm întrările de investiţii străine directe în economia naţională, atunci în anul precedent volumul acestora a fost evaluat la 431,8 mil. dolari SUA, în creştere cu 19,2% comparativ cu anul 2010.

Conform datelor BNM, în top al ţărilor-investitoare (criteriu: distribuţia geografică a investiţiilor străine directe acumulate în capitalul social, pe principalele ţări, cu excepţia sectorului bancar) intră Rusia, Cipru, SUA, Germania, Olanda, Italia, România, Franţa, Turcia, Elveţia, etc. (investitorilor din ţările UE aparţine ponderea majoră - peste 50%). 

Sporirea interesului investitorilor străini faţă de Moldova se confirmă şi de datele Camerei Înregistrării de Stat. Aşadar, cota-parte a întreprinderilor cu participarea capitalului străin din numărul total al întreprinderilor noi înregistrate s-a majorat de la 6,8% în anul 2007 pînă la 8,1% în anul 2011.

Pentru detalii vedeţi „Analiza situaţiei privind investiţiile străine directe, atrase în Republica Moldova în anul 2011" elaborată de Ministerul Economiei

Ghidul Investiţional Moldova (2012)