ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower

Economie

Zonele Economice Libere

La moment, în Republica Moldova există 6 zone economice libere. Cadrul legislativ pentru funcţionarea acestora constituie Legea cu privire la zonele economice libere nr.440-XV din 27 iulie 2001.

Link util:  http://mec.gov.md/

Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău"
Republica Moldova, MD-2029, 
mun. Chişinău, şos. Munceşti, 801
Administrator principal – Nicolae CALIN
Zona liberă a fost creată prin Legea Republicii Moldova "Cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău" nr.625 din 3 noiembrie 1995. Termenul de activitate 30 ani, cu posibila prelungire încă pe 10 ani. În prezent, în zona economică activează 59 de rezidenţi, dintre care 11 autohtoni şi 48 în comun cu investitori din diferite ţări, inclusiv din Rusia, SUA, România, Ucraina, Germania, Bulgaria, Irlanda, Italia, Israel, Marea Britanie etc. De la începutul activităţii zonei libere investiţiile rezidenţilor au constituit mai mult de 43 mil. dolari SUA.
Suprafaţa totală a zonei constituie 29,4 ha. Rezidenţii zonei "Expo-Business-Chişinău" au produs circa 30% din volumul producţiei industriale, fabricat în zonele libere, precum şi au prestat servicii mai mult de 42% din volumul total a acestora.
Direcţiile prioritare de activitate ale zonei libere: producerea echipamentului electronic, articolelor din peliculă polimerică, îmbutelierea băuturilor alcoolice, producerea şi asamblarea mobilei, producerea articolelor din plută pentru îmbutelierea băuturilor alcoolice etc.
Telefoane de contact: tel. (+373 22) 41-41-30; fax (+373 22) 41-41-38, 
e-mail: admin@moldova-freezone.md

Zona Antreprenoriatului Liber “Tvardiţa”
MD-6118, Republica Moldova, 
r-l Taraclia, s. Tvardiţa, str. Frunze, 1
Administrator principal – Constantin MASLINCOV
Zona liberă a fost creată prin Legea Republicii Moldova “Cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber “Tvardiţa” nr.626-XIII din 3 noiembrie 1995. Suprafaţa zonei este de 3,57 ha. Termenul de activitate a zonei libere este de 30 de ani cu posibila prelungire.
În prezent, în zona antreprenoriatului liber activează 5 rezidenţi, ce ocupă un teritoriu de 2,5 ha. Aceşti rezidenţi fabrică producţie alcoolică (vin, divin, distilate pentru divin) şi brînză. În principiu, marfa produsă este exportată în Rusia.
Pe parcursul întregii perioade de activitate a zonei, rezidenţii au atras investiţii în sumă de 11,2 mil. dolari SUA.
Telefoane de contact: tel. (+373) 291-63-454; 
e-mail: feztvarditsa@mail.md; maslincov_k@mail.ru

Zona Antreprenoriatului Liber “Parcul de producţie “Taraclia”
MD-7401, Republica Moldova, 
r-l Taraclia, or. Taraclia, str. Vokzalinaia, 18
Administrator principal – Vasile CONSTANTINOV
Creată prin Legea Republicii Moldova nr.1529-XIII de la 19 februarie 1998 “Cu privire la zona antreprenoriatului liber “Parcul de producţie “ Taraclia”, pe un termen de 25 de ani şi include o suprafaţă de 36 ha.
În zonă sînt înregistraţi 12 rezidenţi, 4 dintre care sînt autohtoni şi 8 au fost creaţi în comun cu investitorii din Ucraina, Rusia şi Belorus. În prezent, în zonă funcţionează 2 subzone izolate, ce se află la distanţa de 800m una de alta. Suprafaţa de aproximativ 26 ha la moment nefiind ocupată de rezidenţi.
Principalele direcţii de activitate sînt fabricarea plăcilor de ceramică, prestarea serviciilor, comerţul angro.
Investiţiile rezidenţilor, de la începutul activităţii zonei libere constituie circa 15 mil. dolari SUA.
Telefoane de contact: tel/fax (+373) 294-24-483; 
e-mail: zal_pp_taraclia@mail.ru

Zona Antreprenoriatului Liber “Parcul de producţie “Valkaneş”
MD-5300, Republica Moldova, 
Gagauz-Eri, or. Vulcăneşti, str. Corolenco, 6
Administrator principal – Gheorghe CERVEN
Zona a fost creată prin legea Republicii Moldova nr.1526-XIII de la 19 februarie 1998 “Cu privire la zona antreprenoriatului liber “Parcul de producţie “Valkaneş”, pe un termen de 25 de ani.
Zona are un caracter complex şi include în sine un lot de pămînt cu suprafaţa de 122,3 ha. În zonă sînt înregistraţi 20 rezidenţi, 6 dintre care sînt autohtoni, iar 14 au fost creaţi în comun cu investitorii din 5 ţări: Ucraina, Rusia, Egipt, Elveţia şi România. Activitatea industrială este efectuată numai pe teritoriul primei subzone, perimetrul căreia este complet îngrădit, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Principalele direcţii de activitate sînt: fabricarea producţiei alcoolice (vin) şi articolelor de confecţii, sortarea ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni, comerţul angro.
Investiţiile rezidenţilor, de la începutul activităţii zonei libere, constituie mai mult de 10 mil. dolari SUA.
Telefoane de contact: tel/fax (+373) 293-22-568; 
e-mail: levlora@rambler.ru

Zona Antreprenoriatului Liber “Parcul de producţie “Otaci-Business”
MD-7106, Republica Moldova,
r-l Edineţ, or. Otaci, str. Voitovici, 21
Administrator principal – Victor GÎNCU
Zona este creată prin legea Republicii Moldova nr.1565-XIII de la 26 februarie 1998 “Cu privire la antreprenoriatul liber “Parcul de producţie “Otaci-Business” pe un termen de 25 de ani, cu suprafaţa de 34,19 ha, constituit din 2 subzone. În zonă sînt înregistraţi 10 rezidenţi.
Principalele direcţii de activitate sînt fabricarea articolelor de confecţii şi cusutul manoperei încălţămintei.
Investiţiile rezidenţilor, de la începutul activităţii zonei libere constituie circa 700 mii. dolari SUA.
Telefoane de contact: tel/fax (+373) 271-94-626;
e-mail: otaci-business@rambler.ru

Zona Economică Liberă "Ungheni -Business"
MD-7106, Republica Moldova,
or. Ungheni, str. Ion Creangă, 4
Administrator principal – Natalia IEPURAS 
Zona a fost creată prin Legea Republicii Moldova “Cu privire la Zona Economică Liberă “Ungheni-Business” nr.1295-XV din 25 iulie 2002, pe un termen de 25 ani, şi include o suprafaţă de 42,34 ha. În prezent, în zonă sînt înregistraţi 44 rezidenţi, 17 dintre care sînt autohtoni şi 27 fiind creaţi în comun cu investitorii din 6 ţări: Italia, Austria, Rusia, România, Belgia şi Polonia. Volumul investiţiilor în zonă constituie 33,2 mil. dolari SUA.
Principalele direcţii de activitate: producerea şi asamblarea mobilei, fabricarea PET-preform, îmbutelierea băuturilor nealcoolice şi apei potabile, producerea covoarelor, modulelor electronice, ambalajelor pentru bijuterii, vopselelor şi lacurilor industriale, scîndurii şi a lemnului tăiat, paletelor din lemn etc. Administraţia continuă să înregistreze noi rezidenţi, duce negocieri cu potenţialii investitori industriali.
Telefoane de contact: tel. (+373) 236-20-184; fax (+373) 236-20-185
e-mail: zel@freezone-ungheni.md

http://miepo.md/

http://mec.gov.md/