ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower

Economie

Parcuri Industriale

http://mec.gov.md/

Legea cu privire la constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, are drept scop promovarea politicii de constituire şi dezvoltare a parcurilor industriale intru asigurarea unui climat investiţional favorabil şi încurajarea fluxului de investiţii în regiunile ţării. La elaborarea acestui proiect de lege s-a ţinut cont de practica ţărilor dezvoltate şi celor cu economiile emergente, în special Ungariei, Turciei şi Chinei.

Obiectivele legii respective constă în stimularea plasării investiţiilor private în teritoriile speciale prin:

  • Oferirea din contul statului infrastructurii tehnice pentru plasarea activităţilor de producere (alimentare cu energie electrică, reţelele de comunicaţii, reţea de alimentare cu gaz, alimentarea cu apă, canalizare, inclusiv pluvială, căile de transport, iluminat public);
  • Valorificarea resurselor materiale existente (infrastructură, spaţiile şi capacităţile ale întreprinderilor stat sau societăţilor pe acţiuni, activele cărora nu se utilizează la nivelul eficient);
  • Favorizarea dezvoltării agenţilor economici din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii;
  • Creşterea locurilor de muncă în regiuni;

Aceste obiective conduc în mod direct la realizarea unei afaceri profitabile de către agenţii economici amplasaţi.

În aceste condiţii statul prin intermediul administraţiei parcului pune la dispoziţia agenţilor economici care se vor localiza în parcul industrial infrastructura şi utilităţile necesare şi după caz, alte facilităţi, ca de exemplu: spaţii pentru birouri, cantină, alte servicii.

Parcurile industriale sînt terenurile industriale pentru dezvoltarea întregului sector al activităţii de producere, nelimitînd concret tipuri de producere şi servicii, care pot fi desfăşurate în cadrul parcului industrial, cu excepţia celor interzise de lege.

Parcurile industriale pot fi create pe principiul de „greenfield” (teren neocupat de imobil), precum şi în baza întreprinderilor de stat, societăţilor pe acţiuni cu cota majoritară de stat şi pe baza întreprinderilor municipale.

Prin constituirea parcurilor industriale, statul va crea condiţii necesare pentru atragerea investiţiilor străine cît şi autohtone în dezvoltarea infrastructurii, inclusiv infrastructurii regionale, în baza activelor aflate în gestiunea autorităţilor publice în vederea plasării activităţilor de producere.

Apariţia în Moldova a zonelor similare de concentrare a producţiei industriale şi concomitent a businessului va permite crearea structurilor economice de mare eficacitate, tipice pentru economia ţărilor dezvoltate.

Conform proiectului de lege parcurile industriale pot fi create în cadrul zonelor industriale deja existente în fiecare raion al ţării. La momentul actual conform informaţiei disponibile, în cadrul zonelor industriale existente în oraşele de reşedinţă ale raioanelor, autorităţile administraţiei publice locale dispun de: terenuri publice cu o suprafaţa de 2854,5 ha; terenuri privatizate cu o suprafaţa de 1 428 ha; numărul întreprinderilor în aceste teritorii constituie 697.

La 24.07.2008 Guvernul Republicii Moldova a aprobat decizia privind crearea in orasul Cainari a primului Parc industrial din Moldova, pe o suprafata  de cca 24 de hectare.

In acest scop, Guvernul a decis crearea Intreprinderii de Stat „Parcul industrial Cainari” si a alocat 10 mii de lei pentru depunere in capitalul social al acesteia.

Parcul industrial Cainari a fost creat pentru o perioada de 15 ani, cu posibilitatea extinderii termenului respectiv, in functie de necesitate. IS”Parcul industrial Cainari” va asigura crearea si gestionarea infrastructurii necesare pentru rezidentii parcului.

Link util: http://mec.gov.md/sector/121