ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower

Linia telefonică de urgență:
+36302838060
(Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare).

Privatization

Centrul de Apel Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene Turism în Moldova Investiţii în Moldova E-services Registru Chamber Airmoldova

Informaţii / servicii adiţionale

Certificat de stare civilă

Regimul juridic al certificatelor de stare civilă:

Documentul oficial care confirmă starea civilă a persoanei este certificatul privind starea civilă. Certificatul privind starea civilă poate fi de uz intern sau extern, ambele având o perioadă de valabilitate de 3 luni. Certificatul privind starea civilă se eliberează titularului sau reprezentantului acestuia. Modalitatea de eliberare a certificatului este condiţionată de destinaţia acestuia. Prin urmare, certificatul de uz intern este eliberat de către oficiul stare civilă din raza teritorială a domiciliului solicitantului, iar certificatul de uz extern este eliberat de către Direcția Generală Stare Civilă, din cadrul Agenției Servicii Publice.

În vederea obţinerii unui certificat privind starea civilă de uz extern, solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu, următoarele acte:

  • Actul de identitate al titularului certificatului privind starea civilă;
  • În cazul instituţiei reprezentării, dovada împuternicirilor (procura, ş.a.);
  • certificatul privind starea civilă eliberat de oficiul stare civilă din raza teritorială a domiciliului solicitantului;
  • declaraţia personală a titularului certificatului privind starea civilă, depusă în scris, unde acesta indică sub proprie răspundere calitatea sa a stării civile