ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower

RM – Ungaria

Cadrul juridic bilateral


Pînă în prezent, între Republica Moldova şi Republica Ungară au fost semnate 54 tratate în cele mai diverse domenii, 37 sînt în vigoare, 6 au expirat, iar 11 urmează să intre în vigoare.