ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower

Linia telefonică de urgență:
+36302838060
(Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare).


Privatization

Centrul de Apel Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene Turism în Moldova Investiţii în Moldova E-services Registru Chamber Airmoldova

Servicii privind Cetăţenia

Renunțarea la cetățenia Republicii Moldova

Cetăţeanul Republicii Moldova, cu domiciliul legal şi obişnuit în străinătate, care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova, depune o cerere-chestionar la Ambasadă (completată la Ambasadă) adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare.

La cererea-chestionar se anexează:

Autobiografia - tapată la calculator în limba română sau rusă și semnată de solicitant conform următoarelor puncte: (Obligatoriu se indică: 1) Datele personale, adresa, telefon, etc.; 2) perioada de domiciliere în Republica Moldova, 3) data stabilirii în străinătate, 4) date despre starea civilă, căsătorit/divorțat, soț/soție, 5) date despre copiii minori, 6 ) studii, 7) activitatea de muncă, 8) alte date relevante);

adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;

adeverinţa privind deţinerea sau dobândirea cetăţeniei unui alt stat ori garanţia dobândirii unei alte cetăţenii;

trei fotografii 3,5 × 4,5 cm;

bonul de plată a taxei consulare.

În scopul confirmării informaţiei prezentate în cererea-chestionar pot fi solicitate şi alte documente: copii ale actelor de identitate, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorţ, de deces; hotărâri ale instanţei de judecată, autentificate în modul stabilit. Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova pot depune cerere de păstrare a cetăţeniei Republicii Moldova pentru copiii lor.

În cazul în care ambii părinţi sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi unul dintre ei renunţă la cetăţenie, depunând o cerere de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, celălalt părinte prezintă o declaraţie, autentificată notarial, în care consimte renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului.

Cererea privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani se examinează, la demersul părinţilor sau al reprezentantului ei legal, depus împreună cu copia certificatului de naştere a copilului, autentificate de notar. Copiii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani îşi dau consimţământul în scris, care trebuie autentificat notarial.