ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower

Linia telefonică de urgență:
+36302838060
(Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare).

Privatization

Centrul de Apel Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene Turism în Moldova Investiţii în Moldova E-services Registru Chamber Airmoldova

Servicii privind Cetăţenia

Renunțarea la cetățenia Republicii Moldova

Cetăţeanul Republicii Moldova, cu domiciliul legal şi obişnuit în străinătate, care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova, depune o cerere-chestionar la Ambasadă (completată la Ambasadă) adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare.

La cererea-chestionar se anexează:

 • actul de identitate valabil, în cazul deţinerii acestuia:
  a) paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
  b) actul de identitate al reprezentantului legal – în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei;
 • documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoanele reprezentate;
 • documentul care face dovada apartenenței la cetăţenia Republicii Moldova – în cazul pierderii, furtului sau deteriorării paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova;
 • documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor săi minori;
 • autobiografia (va conţine informaţii despre data, locul naşterii şi alte date biografice, inclusiv ale copiilor minori în cazul în care şi aceştia renunţă la cetăţenia Republicii Moldova, despre cetăţenia actuală şi cele precedente, anii înmatriculării şi absolvirii instituţiilor de învăţământ, locurile de muncă, inclusiv data angajării şi concedierii, data plecării din Republica Moldova, data şi temeiul primirii permisului de şedere, data primirii de la autorităţile Republicii Moldova a autorizării stabilirii cu domiciliu permanent, datele privind starea civilă, locul de domiciliere, datele părinţilor, soţului, soţiei, copiilor (data şi locul naşterii, locul domiciliului actual, cetăţenia);
 • adeverinţa privind deţinerea sau dobândirea cetăţeniei unui alt stat ori garanţia dobândirii unei alte cetăţenii. Adeverinţa respectivă nu se prezintă în cazul în care solicitantul face dovada apartenenţei la cetăţenia statului străin cu actul de identitate eliberat de autorităţile acestui stat;
 • adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • trei fotografii de dată recentă, de dimensiunea 4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb;
 • dovada achitării taxei consulare şi a cheltuielilor aferente suportate de către instituţiile serviciului diplomatic.

Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova şi doresc să păstreze cetăţenia Republicii Moldova pentru copiii lor minori depun o cerere în acest sens.

În cazul în care ambii părinţi sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi unul dintre ei renunţă la cetăţenie împreună cu copilul minor, celălalt părinte depune o declaraţie în faţa persoanei responsabile din cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova, prin care consimte renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului.

Copilul care a atins vârsta de 14 ani depune o declaraţie în care consimte renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova.

*toate actele de stare civilă, eliberate de autoritățile statelor străine, urmează a fi transcrise conform procedurii stabilite;