ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower

Servicii privind Cetăţenia

Cetăţenia – determină statutul politic al persoanei, relaţia acestuia cu statul. A fi cetăţean nu înseamnă numai a avea un act de identitate respectiv. Cetăţenia prevede loialitate si devotament faţă de statul său.

În prezent, în Republica Moldova sunt adoptate modificări şi completări esenţiale la Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 care favorizează deţinerea de către cetăţeanul Republicii Moldova a cetăţeniei altor state, fapt care a avansat considerabil ţara noastră în democratizarea instituţiei cetăţeniei şi protecţiei dreptului individului.

La 18 octombrie 2003 modificările in acest domeniu au intrat in vigoare. Prin urmare, persoanele care au dobândit anterior cetăţenia altor state, vor avea posibilitatea să profite de ea in mod legal. Iar persoanele cărora li s-a retras cetăţenia din motivul deţinerii cetăţeniei altui stat sau au renunţat benevol la cetăţenia Republicii Moldova, vor redobândi cetăţenia pierdută.

Originarii din Republica Moldova şi urmaşii acestora, care deţin cetăţenia altor state, vor putea dobândi cetăţenia Republicii Moldova, păstrând cetăţenia deţinută.

Redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova

Persoana care solicită să redobândească cetăţenia Republicii Moldova, având domiciliu legal şi obişnuit în străinătate depune cererea-chestionar de forma stabilită, adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare, la Ambasada Republicii Moldova cu prezentarea următoarele documente:

  • autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei;
  • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
  • adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • copia după actul de identitate;
  • bonul de plată a taxei consulare;
  • patru fotografii de mărimea 4,5x3,5 cm;
  • cazierul judiciar în ţara de domiciliere.

În scopul confirmării informaţiei prezentate în cererea-chestionar pot fi solicitate şi alte documente: copiile actelor de identitate; copiile certificatelor de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorţ, de deces; hotărâri ale instanţei de judecată, autentificate în modul stabilit.

Cererile şi documentele necesare se expediază la Ministerul Dezvoltării Informaţionale spre examinare şi luarea deciziei. În rezultatul examinării se întocmeşte un aviz in baza căruia solicitantului i se eliberează actele de identitate ale cetăţeanului Republicii Moldova.