ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower

Titlu de călătorie

Cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini sau apatrizii, care deţin paşapoarte deteriorate sau valabilitatea paşapoartelor a expirat, paşaportul a fost pierdut sau furat, pot obţine Titlu de călătorie pentru a se întoarce în ţară:

În cazul în care nu aveţi nici un act moldovenesc (paşaport, buletin de identitate, permis de conducere), Ambasada trebuie să verifice suplimentar apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova, precum şi exactitatea datelor prezentate.

Pentru perfectarea Titlului de călătorie este necesar să prezentaţi la Ambasadă:

  • Două fotografii de mărimea 35x45 mm (color);
  • Declaraţia de la poliţie, în cazul pierderii sau furtului paşaportului;
  • Originalul sau copia cel puţin unui act de identitate după cum urmează:
    • buletin de identitate moldovenesc;
    • paşaportul;
    • permis de conducere, etc.

Taxa consulară în sumă de 45 USD sau echivalentul în EUR urmează să fie transferată pe contul Ambasadei:

Banca Magyar Kulkereskedelmi Bank Rt. (MKB Rt.) Hungary
SWIFT MKKB HU HB
IBAN code HU75
Account N° HU96-1030-0002-5010-0229-7100-4014 (în USD)
Account N° HU75-1030-0002-5010-0229-7110-4884 (în EUR)
Account name: Embassy of Moldova