ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower

ANUNŢ !

SERVICIILE CONSULARE SE ACORDĂ
CU EFECTUAREA PROGRAMĂRI PREALABILE LA
NR. DE TEL.: + 36 1 336 3450.

FIGYELEM !

A KONZULI SZOLGÁLTATÁSOK
IGÉNYBEVÉTELE ELŐZETES IDŐPONT EGYEZTETÉS ALAPJÁN TÖRTÉNIK A
+ 36 1 336 3450 TEL. SZÁMON.

Vize

Obligaţiuni speciale

Următoarele persoane, care se bucură de privilegii şi imunităţi diplomatice urmează să se acrediteze la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova:

  • Personalul misiunilor diplomatice şi consulare acreditate în Republica Moldova şi membrii familiilor acestora;
  • personalul misiunilor permanente şi reprezentantelor organismelor internaţionale cu sediul în Republica Moldova şi membrii familiilor acestora;
  • reprezentanţilor mass-media străini acreditaţi în Republica Moldova;

Sînt scutiţi de orice fel de înregistrare următoarele persoane:

  • şefii de state şi de guvern, şi membrii familiilor acestora;
  • membrii delegaţiilor parlamentare şi guvernamentale, personalul tehnic al acestor delegaţii, şi membrii familiilor lor;
  • titularii paşapoartelor eliberate de ONU;
  • străinii care nu au atins vîrsta de 16 ani.

Cetăţenii străini sînt obligaţi să respecte legile şi regulamentele Republicii Moldova privind statutul cetăţenilor străini în Republica Moldova.