ceramicstemă naţională a Moldoveisunflower

ANUNŢ !

SERVICIILE CONSULARE SE ACORDĂ
CU EFECTUAREA PROGRAMĂRI PREALABILE LA
NR. DE TEL.: + 36 1 336 3450.

FIGYELEM !

A KONZULI SZOLGÁLTATÁSOK
IGÉNYBEVÉTELE ELŐZETES IDŐPONT EGYEZTETÉS ALAPJÁN TÖRTÉNIK A
+ 36 1 336 3450 TEL. SZÁMON.

Vize

Tipurile de viză, taxe consulare şi documente necesare

Autorităţile consulare moldoveneşti eliberează, în funcţie de scopurile pentru care se acordă următoarele tipuri de viză: diplomatică, de serviciu, simplă, turistică şi de tranzit. Viza poate fi eliberată pentru o singură călătorie (intrare), pentru două călătorii sau pentru călătorii multiple. Visa nu poate fi eliberată unui grup de persoane.

Cetăţenii următoarelor state nu au nevoie de invitaţii pentru obţinerea vizei pe un termen de pînă la 90 de zile:

 • Republica Croaţia, Statul Israel, Republica Macedonia, Republica Turcia;

Funcţionarul consular care perfectează viza poate solicita pe lîngă cele indicate mai jos, prezentarea altor documente.

Viza diplomatică

Vizele diplomatice sînt eliberate cetăţenilor străini care se bucură de privilegii diplomatice sau de alte privilegii sau imunităţi speciale, care vizitează Republica Moldova în scopuri oficiale.

Documentele necesare:

 • document de călătorie (valabil pentru cel puţin şase luni de la data expirării vizei solicitate);
 • o fotografie recentă (35x45mm, 1.5''x2.0'');
 • solicitarea de viză completată şi semnată personal de solicitant;
 • invitaţia oficială sau nota verbală privind numirea sau delegarea eliberată de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, misiunea diplomatică sau consulară al statului respectiv, ori a unei organizaţii internaţionale, Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova.

Viza de serviciu

Vizele de serviciu sînt eliberate funcţionarilor de stat, oamenilor de afaceri, sau studenţilor care călătoresc în scop de afaceri sau studii, fiind invitaţi de către companiile, instituţiile sau organizaţiile din Republica Moldova.

Documentele necesare:

 • document de călătorie (valabil pentru cel puţin şase luni de la data expirării vizei solicitate);
 • o fotografie recentă (35x45mm, 1.5''x2.0'');
 • solicitarea de viză completată şi semnată;
 • invitaţia, în original, perfectată în ordinea stabilită şi eliberată de către Biroul Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 124) sau demersul Departamentul Afaceri Consulare al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în cazul solicitării misiunilor diplomatice şi consulare străine acreditate în Republica Moldova, a oficiilor organizaţiilor internaţionale, Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova.

Viza simplă

Vizele simple sînt eliberate cetăţenilor străini în baza invitaţiilor, perfectate în ordinea stabilită, care vizitează Republica Moldova cu scop privat.

Documentele necesare:

 • document de călătorie (valabil pentru cel puţin şase luni de la data expirării vizei solicitate);
 • o fotografie recentă (35x45mm, 1.5''x2.0'');
 • solicitarea de viză completată şi semnată;
 • invitaţia, în original, perfectată în ordinea stabilită şi eliberată de către Biroul Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova;

Viza turistică

Vizele turistice sînt eliberate străinilor care călătoresc în scopuri turistice, deţinînd voucherul turistic eliberat de o agenţie de turism licenţiată din Republica Moldova. Viza turistică poate fi eliberată numai pentru o lună, cu o singură sau două intrări.

Documentele necesare:

 • document de călătorie (valabil pentru cel puţin şase luni de la data expirării vizei solicitate);
 • o fotografie recentă (35x45mm, 1.5''x2.0'');
 • solicitarea de viză completată şi semnată;
 • invitaţia, în original, perfectată în ordinea stabilită şi eliberată de către Biroul Migraţie şi Azil, eliberată la solicitarea agenţiei de turism din Republica Moldova.

Viza de tranzit

Vizele de tranzit sînt eliberate cetăţenilor străini care urmează să treacă prin teritoriul Republicii Moldova în cale spre un alt stat. Viza de tranzit simplu oferă dreptul deţinătorului acesteia pentru o singură trecere, în decurs de o lună, prin teritoriul Republicii Moldova cu şedere maximă de 48 ore. Viza de tranzit dublu oferă dreptul pentru două treceri, în decurs de o lună, prin teritoriul Republicii Moldova (tur-retur), cu şedere maximă de 48 ore de fiecare dată. Vize de tranzit multiplu nu sînt prevăzute.

Documentele necesare:

 • document de călătorie (valabil pentru cel puţin şase luni de la data expirării vizei solicitate);
 • o fotografie recentă (35x45mm, 1.5''x2.0'');
 • solicitarea de viză completată şi semnată;
 • viza de intrare în alt stat, sau alt document care oferă dreptul de intra pe teritoriul unui stat vecin. biletul de tren, avia sau auto care confirmă tranzitarea teritoriului Republicii Moldova.